Picture
  Picture Picture Picture Picture  
Picture
Picture
Picture
2013-02-26
OTEVÍRÁ,ME KURZY V PRAZE - SLEVY
Kurzy v Praze ve všech světových jazycích

2004-09-17
Rodilý lektor - angličtina
Pro zájemce je možnost zajistit zahraničního lektora.

Picture
Picture
Picture
Picture
Provozovna:
AGENTURA Cizí jazyky

Sokolská 267
470 01
Česká Lípa

Sídlo:
AGENTURA Cizí jazyky

Máchova 1191
470 01
Česká Lípa

tel 487 837 579
mob 731 568 825
fax 487 521 258

email:
info@cizi-jazyky.cz
filipi@cizi-jazyky.czodkazy:
http://www.onlinejazky.cz/anglictina.html

Picture
  Picture
Picture
Jazykové úrovně jsou pro všechny typy kurzů stejné.

Angličtina - začátečníci
Učebnice: Headway Elementary, lekce 1-11
Vstupní znalosti: bez předchozích znalostí jazyka
Gramatické znalosti: časy present, past simple, základní předložky časové a místa, stupňování, present continuous
Konverzační okruhy: hodiny, datum, pozdravy, rodina, základní fráze, hoby-1.část, práce, jídlo, hotel, popis cesty
Slovní zásoba: cca 480 nejfrekventovanějších slov
Dovednosti: Schopnost dorozumět se v základních denních situacích s pomocí jednoduché gramatiky.

Angličtina - poučení začátečníci
Učebnice: New Headway Elementary 12 lekce - New Headway Pre-Intermediate 9 lekce
Vstupní znalosti: New Headway Elementary 11 lekcí
Gramatické znalosti: časy present, past simple, základní předložky časové a místa, stupňování, present continuous
Konverzační okruhy: hodiny, datum, pozdravy, rodina, základní fráze, hoby-1.část, práce, jídlo, hotel, popis cesty
Slovní zásoba: cca 480 nejfrekventovanějších slov
Dovednosti: Seznámení s dalšími mluvnickými jevy, získání schopnosti běžně komunikovat v každodenních situacích, zlepšení porozumění mluvenému slovu.

Angličtina - mírně pokročilí
Učebnice: New Headway Pre Intermediate 10 lekce - New Headway Intermediate 8 lekce
Vstupní znalosti: New Headway Pre Intermediate 9 lekcí
Gramatické znalosti: going to, časy- present perfect simple,zafixování časů present continuous, present simple + past continuous silných a slabých sloves
Konverzační okruhy: nakupování, oblékání,telefonování, elementární fráze, zaměstnání,hotely,banka, sport, vzdělání a kultura, hoby
Slovní zásoba: cca 480 nejfrekventovanějších slov
Dovednosti: Prohloubení všech gramatických znalostí. Upevnění mluveného projevu, schopnost okamžité komunikace v jakýchkoli standardních situacích.

Angličtina - středně pokročilí
Učebnice: New Headway Intermediate 9 lekce - Business Objectives 5 lekce
Vstupní znalosti: Předpokládaná znalost New Headway Intermediate 8 lekcí
Gramatické znalosti: vyjadřování množství,conditionals-first,second, passive, infinitiv x gerundium, časy - present perfect simple x continuous, past perfect, reported speech
Slovní zásoba: cca 480 nejfrekventovanějších slov
Dovednosti: Dokončení gramatiky. Seznamování se základními tématy profesního jazyka.

Angličtina - pokročilí
Učebnice: Business Objectives 5 lekce+ materiály firmy zaměřené na profesní jazyk
Vstupní znalosti: Předpokládaná znalost Business Objectives 5 lekce
Gramatické znalosti: používání správného času, modální slovesa, slovotvorba, všechny kondicionály - zero, first, second, third, časové věty, nepřímé otázky
Slovní zásoba: cca 480 nejfrekventovanějších slov
Dovednosti: Systematické budování znalostí v oblasti podnikové praxe a profesního jazyka.

Angličtina - více pokročilí
Učebnice: Materiály firmy zaměřené na profesní jazyk
Vstupní znalosti: Předpokládaná znalost kompletní anglické gramatiky
Gramatické znalosti: utvrzování a případné doplňování gramatických znalostí, studium frazeologie
Slovní zásoba: cca 480 nejfrekventovanějších slov
Dovednosti: Dokončení studia jazyka zejména v oblasti podnikové praxe a profesního jazyka

Angličtina - konverzační
Učebnice: Materiály firmy - Struktura firmy, vedení jednání, základy řízení, základy personalistiky a další
Vstupní znalosti: Předpokládaná znalost kompletní anglické gramatiky
Gramatické znalosti: shrnutí, frazeologie
Slovní zásoba: cca 480 nejfrekventovanějších slov
Dovednosti: Kurz výhradně zaměřený na profesní jazyk v různých pozicích

Angličtina - více pokročilí

Němčina - začátečníci
Učebnice: Sprechen Sie Deutsch I. díl (lekce 1-9)
Vstupní znalosti: Kurz je vytvořen pro úplné začátečníky bez předchozích znalostí jazyka
Gramatické znalosti: Slovesa v přítomném čase, jednotné a množné číslo, spojky, zájmena.
Konverzační okruhy: Familie, Beruf, Wohnort, Einkaufe, Essen und Trinken, Wohnen, Tagesablauf, Reisen, Beruf, Schule
Slovní zásoba: cca 450 nejfrekventovanějších slov
Dovednosti: Schopnost dorozumět se v základních denních situacích s pomocí jednoduché gramatiky.

Němčina - poučení začátečníci
Učebnice: Sprechen Sie Deutsch I. díl (lekce 10- SSD II. lekce 5)
Vstupní znalosti: Předpokládaná znalost 9 lekcí Sprechen Sie Deutsch I.
Gramatické znalosti: minulý čas silných a slabých sloves, vedlejší věty
Konverzační okruhy: Beruf, Wohnort, Einkaufe, Wohnen, Tagesablauf, Reisen, Beruf, Schule, Gesund Heit
Slovní zásoba: cca 450 nejfrekventovanějších slov
Dovednosti: Seznámení s dalšími mluvnickými jevy, získání schopnosti běžně komunikovat v každodenních situacích, zlepšení porozumění mluvenému slovu.

Němčina - mírně pokročilí
Učebnice: Sprechen Sie Deutsch I, lekce 10-12, II. díl lekce 1-6
Vstupní znalosti: Předpokládaná znalost Sprechen Sie Deutsch II. lekce 5
Gramatické znalosti: konjuktiv, trpný rod, vazby, větná stavba
Konverzační okruhy: Freizeit und Hobbys, Korper und Gesundheim, Kultur und Kunst, Kleidung und Mode, Einkaufe, Orientierung in der Stadt, Prag, Lekture
Slovní zásoba: cca 450 nejfrekventovanějších slov
Dovednosti: Prohloubení všech gramatických znalostí. Upevnění mluveného projevu, schopnost okamžité komunikace v jakýchkoli standardních situacích.

Němčina - středně pokročilí
Učebnice: Sprechen Sie Deutsch III. díl (lekce 1- SSD III. lekce 10)
Vstupní znalosti: Předpokládaná znalost celé učebnice Sprechen Sie Deutsch II.
Slovní zásoba: cca 450 nejfrekventovanějších slov
Dovednosti: Dokončení gramatiky. Seznamování se základními tématy profesního jazyka za částečného využití rodilého mluvčího.

Němčina - pokročilí
Učebnice: Unternehmen Deutsch + materiály firmy zaměřené na profesní jazyk
Vstupní znalosti: Předpokládaná znalost učebnice Sprechen Sie Deutsch III.
Slovní zásoba: cca 450 nejfrekventovanějších slov
Dovednosti: Systematické budování znalostí v oblasti podnikové praxe a profesního jazyka.

Němčina - více pokročilí
Učebnice: Materiály firmy zaměřené na profesní jazyk
Vstupní znalosti: Předpokládaná znalost učebnice Sprechen Sie Deutsch III.
Slovní zásoba: cca 450 nejfrekventovanějších slov
Dovednosti: Dokončení studia jazyka zejména v oblasti podnikové praxe a profesního jazyka

Němčina - konverzační
Učebnice: Materiály firmy - Struktura firmy, vedení jednání, základy řízení, základy personalistiky a další
Vstupní znalosti: Předpokládaná znalost kompletní anglické gramatiky
Slovní zásoba: cca 450 nejfrekventovanějších slov
Dovednosti: Kurz výhradně zaměřený na profesní jazyk v různých pozicích

Francouzština - začátečníci

 
 
Picture
2004 C Copyright AGENTURA Cizí jazyky
All rights Reserved. Partneři | Webdesign Ace IT s.r.o.